Mening

Fernando tysk

Hvordan å ødelegge før og bedre bonde kanari.

Hvis vi ser på annonsering av de to kjedene som tilsynelatende forsvare kanarifuglen produksjon, Spar e Hiperdino, (det er hva de sier hver gang de går i media), ser vi hvordan paven har blitt en krig mellom prisen ned mellom disse to kjedene, colaterares som skader landbruket lider....